cloudberryfield-design-400

Små dubbla kort 
Kvadratiska kort tryckta på vackert strukturerat papper, 6,8 x 6,8 cm med hål för snöre.

Stora dubbla kort 
Kvadratiska kort tryckta på vackert strukturerat papper, 12,5 x 12,5 cm inkl. kuvert 13 x 13 cm.